Belföldi szállások keresése

Részletes keresés >>>Szálláshely Ajánló

                        Figyelmébe ajánljuk...Úticél

    Látnivalók, kirándulóhelyek, leírások

Szombathely - látnivaló, leírás

Szombathely Magyarország legrégebben alapított városa, melyet a Nyugat királynőjének is neveznek, Vas megye székhelye.

Szombathely területe ősidők óta lakott. A település a katonák és kereskedők folyamatos letelepedése folytán egyre növekedett, de igazi várossá csak akkor fejlődött, amikor Kr. u. 43-ban Claudius császár colonia rangra emelte. Mint római jogú város polgárai, a lakók a római polgárok teljes körű jogait élvezték, a város fokozatos virágzása az egész környék fejlődésére jótékonyan hatott. Savaria központi szerepének köszönhetően több római császárt is vendégül látott falai között.

Nagy Konstantin császár uralkodása alatt átszervezte a tartományokat és Savariát Pannonia Prima tartomány székhelyévé tette. Ez az időszak a város ókori virágzásának tetőpontja, nagyszabású középületek, hivatali épületek, közfürdők, színházak, templomok, bazilikák épültek, melyek közül kiemelkedik a Szent Quirinus bazilika és a pompázatos császári palota.

377-ben a hunok kezdték elözönleni Pannóniát. A várost csak Attila hun király tudta elfoglalni 441-445 között. A hunok pusztítását a 456-ban bekövetkezett földrengés tetőzte be, amely lerombolta a várost.A súlyos pusztítások ellenére a város folyamatosan lakott maradt, városfalait helyreállították, a római épületek helyére azok anyagának felhasználásával kevésbé pompázatos lakóépületek épültek.

Átmeneti morva uralom után 900 körül a várost elfoglalták a magyarok.

1407-ben Szombathely városi rangot kapott. Fejlődésére nagy befolyással volt, amikor 1578-ban az országgyűlés határozata alapján a vasvári káptalant Szombathelyre költöztették át, ettől kezdve Vas vármegye székhelye lett. Ekkor a vár körüli addig üres területekre új épületeket emeltek, iskolái a jezsuiták irányítása alatt nagy virágzásnak indultak.

Az újkor kezdetén a töröktől való félelem tartotta rettegésben a várost. 1664-ben a török sereg egészen Szentgotthárdig hatolt be a vármegyébe, de ott vereséget szenvedett. 1683-ban újabb nagy török hadjárat indult, a Bécs alatt vereséget szenvedett török sereg fosztogatva vonult vissza, de Szombathelyt a városfalak megvédték. A török kiűzése nagy megkönnyebbülést jelentett a városnak is, és mivel a 17. század végi kuruc harcok nem érintették, viszonylag békésebb időszak következett.

Zichy Ferenc győri püspök támogatásával 1772-ben megépült a gimnázium, majd 1777-ben Mária Terézia királynő megalapította a szombathelyi egyházmegyét, és élére Szily János püspököt nevezte ki. Az új püspök máris nagy lendülettel látott munkához, lebontatta a rossz állapotú várat és a vártemplomot, és helyére nagyszabású épületeket emeltetett. Ekkor épült meg a székesegyház, a püspöki palota és a környező egyházi épületegyüttes. 1793-ban megnyílt a bölcseleti iskola, ahol gróf Széchenyi István is tanult.

 1809-ben I. Napóleon francia hadai vonultak be a városba. A franciák 110 napig tartották megszállva a várost, ez idő alatt tervezték francia mérnökök a Megyeházát.

A 19. század utolsó évtizedeiben a város gyors fejlődésnek indult. 1895 és 1902 között megépült a vízvezeték- és csatornahálózat, az utcákat szilárd burkolattal látták el. Új közlekedési eszközként megjelent a villamos. Felépült a városi Kaszinó és a Nagyszálló épülete.

Az I. világháború és annak következményei visszavetették a város fejlődését. A II. világháború eseményei nagy megpróbáltatásokat hoztak a városnak. A belváros épületeinek jelentős része pusztult el, köztük a székesegyház és a városháza. A 60-as években egymás után épültek a lakótelepek.

Az Európai Unióhoz való csatlakozással új lehetőségek nyíltak a város előtt, hogy a nyugat-magyarországi és dél-burgenlandi térség központjává váljon. Ma a Nyugat-Dunántúli régió egyik központja.

 

Látnivalók Szombathelyen:

Eölbei-ház
1796-ban Hefele Menyhért tervei alapján készült el a késő barokk, klasszicista vonásokat is tükröző épület. Előtte látható Szily János ülőszobra.

Papi Szeminárium
A Templom téri barokk épületegyüttes 1780-ban elkészült darabja a Szeminárium. Előtte itt működött a város első nyomdája. Az épület emeletén található az Egyházmegyei Könyvtár. A díszes termekben ma 80.000 kötetet őriznek. A gyűjtemény kiemelkedő darabjai a középkori kódexek és különleges ősnyomtatványok.

Székesegyház
Szily János püspök építtette Magyarország harmadik legnagyobb templomát, amely Hefele Menyhért fő műve.

Járdányi Paulovics István Romkert
Savaria maradványainak legnagyobb egybefüggő részletét itt lehet megtekinteni. A Romkertben végzett ásatások során 1-4. századi és középkori épületmaradványok kerültek a felszínre: császári palota, közfürdő, vámház, Mercurius-szentély, továbbá műhelyek, fazekaskemencék, római útmaradványok, mozaikfelületek és vár. Legértékesebb része a palotakomplexum. Hatalmas csarnokát egykor mozaikpadló takarta, mely mai töredékes állapotában is Pannónia legnagyobb egybefüggő mozaikfelülete

Püspöki Palota
Szombathely legszebb késő-barokk palotája a XVIII. század végén épült Hefele Menyhért tervei alapján, az egykori középkori vártemplom közelében. 1991-ben II. János Pál pápa a palota erkélyéről mondott áldást a hívőkre. A Püspöki Palota általában nem látogatható.

Szombathelyi Egyházmegyei Kincstára - Sala Terrena
A Püspöki Palota földszintjén látogatható a Sala Terrena, hazánk első múzeuma, ahol az egykori középkori várban, majd Szily János püspök által gyűjtött római korból származó feliratos kövek láthatók; a köveket valaha Mátyás király is megcsodálta. A terem falait Dorffmaister Savaria antik emlékeit megörökítő freskói díszítik.

Smidt Múzeum
Állandó kiállítás: Vas megyei régészeti leletek; Hadtörténeti gyűjtemény (1848-49., I. és II. Világháború; 1956., kard-, és szablyagyűjtemény a Monarchiából.); Pénz- és érmegyűjtemény; Orvostörténeti kiállítás; Üvegművészeti kiállítás; Antik, és ritka könyvek (XVI-XVIII. sz.) kiállítása; Barokk, empire, és biedermeier lakberendezési gyűjtemény; (bútorok; porcelánok, ötvösmunkák; festmények; órák; viselettörténeti kiállítással)

Megyeháza
 A barokk stílusú épületet 1775-79 között emelték, mai homlokzatát Hauszmann Alajos tervezte. Ma itt működnek a Megyei Közgyűlés hivatalai.

Iseum
Szombathely talán legismertebb ókori építészeti emléke az Isis istennő tiszteletére épült szentély. A napjainkig tartó ásatások során fokozatosan bontakozott ki Isis istennő savariai szentély együttesének jelentős része, és kerültek elő azok a leletek, amelyek Pannonia ma ismert legfontosabb szakrális leletegyüttesét képezik.

Szombathelyi Képtár
Az 1985-ben megnyílt Szombathelyi Képtár országos gyűjtőkörű múzeum, évente 15-20 időszaki kiállítást rendez. Törzsgyűjteményében régebbi (17-19. sz-i) darabokat is őriz, de a művek többsége 20. sz-i magyar művészekhez kötődik.

Zsinagóga
Ludwig Schöne tervezte keleti és romantikus elemek felhasználásával az egykori zsidótemplomot, mely 1975 óta hangversenyteremként működik. Mellette a II. világháborúban elhurcolt zsidók emlékműve látható.

Szent Erzsébet-templom
1360-ban az itáliai Szienai János ferences rendtársaival együtt építette fel gótikus stílusban az alapfalaiban még ma is meglévő csarnoktemplomot. Előtte a középkorban Remete Szent Antal tiszteletére emelt kórháztemplom állt itt, mellette ispotállyal. Az 1630-as években barokk stílusban építették át a templom hajóját, a szentély azonban megmaradt eredeti stílusában, mely napjainkig a város kiemelt gótikus emléke.

Szent Márton-templom
 A hagyomány szerint a szent szülőháza fölé épített templom valójában a Kárpát-medence egyetlen, a IV. század óta folyamatosan használt kultuszépülete. Az egykori temetőkápolna helyén már a IX. században templomot emeltek.

Savaria Múzeum
Állandó kiállítások: "Tájak, korok, települések" - A kiállítás a Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténetét mutatja be a séi őskőkori falu, a bronzkori Velem-szent Vid-i város és a római Savaria településeit kiemelve

Vízmű Történeti Múzeum
A Vasivíz Zrt. Északi Gépházában a szombathelyi vízmű 100 éves fejlődését bemutató kiállításon túl a gyűjtőkút működése, és a kutak vízét vezető járható betonalagút is megtekinthető.

Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétuma
 A Gyöngyös-patak partján fekvő 27 hektáros botanikus kertben a mérsékelt és hideg égöv fa- és cserjefajai láthatók. A kert az év minden szakaszában tartogat látnivalókat, de legkedveltebb látogatási ideje a május, a Rhododendronok virágzási ideje.

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma
Európa egyetlen tematikus csillagászati szakgyűjteménye. A századforduló (XIX-XX. század) tudományos műhelyében végzett európai színvonalú asztrofizikai kutatások eszközeit és eredményeit korunk legújabb csillagászati felfedezéseinek multimédiás szemléltetésével együtt tárja a látogatók elé.
Vasi Múzeumfalu
A Vasi Múzeumfalu a megye elmúlt két évszázadának paraszti életformáját, a népi építészeti kultúrát mutatja be. Őshonos magyar háziállatfajták betelepítése, az itt létrehozott etnobotanikai kert növényvilága, és a rendszerességgel szervezett hagyományőrző programok teszik teljessé a múzeumfalu portáit.

Történelmi Témapark
A tematikus park építményei és eszközei a tudomány és a technika csodáit. Működő, kipróbálható eszközökön mutatja be a témapark az ókorban használatos csigákat, csigasorokat, azaz az antik kor emelőgépeit: azokat az egyszerű gépeket, amelyeket Archimedes is használhatott. A rekonstruált berendezések anyagukban, gyártási technológiájukban megegyeznek az ókor eszközeivel. A kísérletező kedvű gyermekek, ifjak, felnőttek és családok szeretettel látott vendégek a Történelmi Témaparkban.

Savaria Legio Bemutatóraktára
A Savaria Legio bemutató-raktárában várjuk általános iskolai osztályok, közösségek, szakkörök látogatását. A XV. Appolinaris Legio I. századi komplett felszereltsége, tábori berendezése, műhely részlete, a használati tárgyak valós raktári elrendezésben, élő bemutató keretében, tárlatvezetéssel ismerhetők meg.

Szent Márton Látogatóközpont
A Szent Márton Plébánián működő látogató központ igyekszik lehetővé tenni, hogy az ide érkezők megfelelő ismereteket szerezhessenek a hely nevezetességeiről

Kalandváros
 Az egy hektáros terület központjában magasodó favár, kilenc tornyával, csúszdáival és kötéllétráival, az önfeledt játék kimeríthetetlen variációit kínálja. A kisebb gyerekek játékai, vizes játszóhelyek és dombcsúszdák, a vár környékén elszórtan találhatók. A hintaparkban a mozgássérülteknek is alakítottak ki játéklehetőségeket.

Múzeumok Szombathelyen:
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium
Iseum Romkert
Járdányi Paulovics István Romkert
Savaria Múzeum
Smidt Múzeum
Szombathelyi Képtár
Vasi Múzeumfalu
ISIS Múzeum és Szentély
 
Rendezvények Szombathelyen:
Bartók Fesztivál és Szeminárium
Bloomsday
Lamantin Jazzfesztivál
Mediawave Nemzetközi Film és Zene fesztivál)
Savaria Történelmi Karnevál
Márton-napi Vásár
Szent György-napi Vásár
Savaria Nemzetközi Táncverseny

Szombathelyi szállások >>>

Szombathelyi akciós szállásajánlatok >>>

Szombathelyi éttermek >>>

Szombathelyi szórakozóhelyek >>>

Szombathelyi egyéb vendéglátóhelyek >>>

Szombathelyi fürdők, uszodák, welness helyek, élményfürdők >>>           

Médiaajánlat/hirdetés      Szállás regisztrálása      Impressum      Staff

Jogi nyilatkozat      Általános Szerződési Feltételek      Adatvédelmi nyilatkozat      Hírlevél lejelentkezés

Copyright 2010 Szálláshely Ajánló - Viator2000 Bt. Minden jog fenntartva.